Trwa ładowanie...
d1s07lg

Zysk netto ZPC Otmuchów spadł r/r do 0,35 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - ZPC Otmuchów odnotowały 0,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d1s07lg

Zysk operacyjny wyniósł 0,76 mln zł wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,21 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 62,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 0,7 mln zł wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej.

d1s07lg

"W pierwszym kwartale 2016 roku grupa kapitałowa wypracowała 59 212 tys. zł przychodów co oznaczało spadek o 3 412 tys. zł (tj. -5%) w porównaniu do wyników wypracowanych w okresie porównawczym. Głównym powodem spadku był brak zakończonych negocjacji z jednym z kluczowych klientów. Koszt własny sprzedaży wyniósł 47 661 tys. zł i był o 1 457 tys. zł niższy niż w roku 2015, co oznacza spadek o 3%. Mniejszy spadek kosztu własnego sprzedaży względem przychodów wynikał w głównej mierze ze wzrostu cen kluczowych surowców (cukier, kuwertura) oraz wyższych kosztów logistyki. W efekcie zysk brutto ze sprzedaży spadł o 14%, czyli (-) 1 955 tys. zł. W związku z powyższym marża brutto na sprzedaży spadła o 2,1 punktu procentowego do poziomu 19,5% (spadek z 21,6%)" - czytamy w raporcie.

Udział eksportu w Grupie w I kwartale 2016 roku wyniósł około 20% i był wyższy o 5 pkt proc. w porównaniu do eksportu z pierwszego kwartału 2015 roku. W wartościach nominalnych eksport wzrósł z 9,2 mln zł w I kw. 2015 roku do 11,7 mln zł w I kw. 2016 roku.

Saldo z działalności operacyjnej w I kw. 2016 roku wyniosło (-) 208 tys. zł i było porównywalne do I kw. 2015 roku, w którym wyniosło (-) 154 tys. zł.

"Dzięki efektywnej dyscyplinie kosztowej koszty sprzedaży w I kwartale 2016 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015, obniżyły się o 11%, czyli o (-) 864 tys. zł. Spadek kosztów zarządu wyniósł -7% (- 270 tys. zł). Jednocześnie pomimo obniżenia ww. kategorii kosztów w związku osiągnięciem zysku brutto na sprzedaży na poziomie niższym niż w okresie porównawczym zysk z działalności operacyjnej wyniósł 757 tys. zł i był niższy o 875 tys. zł, czyli o 54% od zysku wypracowanego w okresie pierwszego kwartału 2015 r." - czytamy dalej.

W efekcie powyższych zdarzeń zysk netto z działalności kontynuowanej w I kwartale 2016 roku wyniósł 470 tys. zł, co oznacza spadek o 878 tys. zł (-65%) względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów miały w 2015 r. 242 mln zł skonsolidowanych przychodów. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

d1s07lg

Podziel się opinią

Share
d1s07lg
d1s07lg