Zysk netto ZUE spadł r/r do 0,81 mln zł w 2016 r.

16.03.2017 07:46

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - ZUE odnotowało 0,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,15 mln zł wobec 22,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343,02 mln zł w 2016 r. wobec 542,12 mln zł rok wcześniej.

"[W 2016 r.] Realizowane kontrakty charakteryzowały się niższą wartością, a zmniejszona liczba zleceń na rynku wymusiła ich niższą rentowność. W tych niesprzyjających warunkach działalności w roku 2016, Grupa wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 343 mln zł, zysk brutto na sprzedaży w wysokości 16,7 mln zł oraz zysk netto [ogółem] w wysokości 406 tys. zł, potwierdzając tym samym, że nasze wieloletnie doświadczenie i wypracowane wcześniej zasoby oraz metody zarządzania pozwalają na przetrwanie okresowych trudności rynkowych. Na koniec 2016 roku Grupa ZUE dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 62,7 mln zł oraz posiadała obligacje krótkoterminowe na kwotę 54,9 mln zł" - napisał prezes Wiesław Nowak w liście załączonym do raportu rocznego.

Niższy poziom przychodów ze sprzedaży w 2016 roku w stosunku do przychodów poprzedniego roku wynika głównie z mocnego i sygnalizowanego wcześniej spowolnienia inwestycji na rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej. Realizowane w okresie bilansowym przez ZUE kontrakty charakteryzowały się mniejszą wartością, a zmniejszona ich podaż wymusiła niższą rentowność co przełożyło się na wyniki Grupy. Dodatkowo ujemnie na marżę brutto wpływały koszty zachowania potencjału produkcyjnego ZUE, który decyzją zarządu spółki, został w całości utrzymany w oczekiwaniu na realizację kontraktów finansowanych z "drugiej perspektywy unijnej", wyjaśniono.

Pozytywnie na wynik brutto na sprzedaży wpłynęło natomiast rozwiązanie rezerwy na ryzyka rozliczenia kontraktu na wykonanie zadania pn. "Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu" w kwocie 9 mln zł.

Koszty zarządu w Grupie ZUE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku kształtowały się na poziomie 20,21 mln zł i były niższe o 10% od kosztów poprzedniego roku.

Działalność budowlana w Grupie ZUE prowadzona przez ZUE zanotowała zysk netto w wysokości 1,48 mln zł w 2016 roku (przy zysku brutto na sprzedaży 13,85 mln zł). Działalność handlowa w Grupie ZUE prowadzona przez Railway gft zanotowała stratę netto w wysokości 1,31 mln zł w 2016 roku (przy zysku brutto ze sprzedaży 1,52 mln zł). Podobnie jak segment działalności budowlanej realizowany przez ZUE, segment handlowy w Grupie ZUE jest uzależniony od spowolnienia na krajowym rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej. Działalność w segmencie projektowym jest prowadzona przez BPK Poznań. Segment projektowy odnotował w 2016 roku 1,46 mln zł zysku brutto na sprzedaży oraz 93 tys. zł zysku netto, podano także w raporcie.

Łączna kwota nakładów inwestycyjnych ZUE poniesionych w 2016 roku wyniosła 11,18 mln zł. Główne inwestycje zrealizowane przez Grupę w 2016 roku w zakresie rzeczowego majątku trwałego obejmowały m.in.zakup Lokomotywy M62 o wartości 3,79 mln zł (zakupiono w leasingu) i dokonanie remontów generalnych maszyn i środków transportu na łączną kwotę 1,9 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1,48 mln zł wobec 15,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

Źródło artykułu:ISBnews
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (0)
Zobacz także