Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

01CYBERATON S.A. - 01CYBERATON S.A. zakupiła do dnia 06.05.2014 roku akcje Biomass Energy Project...

01CYBERATON S.A. - 01CYBERATON S.A. zakupiła do dnia 06.05.2014 roku akcje Biomass Energy Project S.A. w ilości 750.500 sztuk , przekraczając próg 5%. (29/2014)
Share
d4ifmqq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
01CYBERATON S.A. zakupiła do dnia 06.05.2014 roku akcje Biomass Energy Project S.A. w ilości 750.500 sztuk , przekraczając próg 5%.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku- informacje o zmianach w posiadaniu akcji Biomass Energy Project S.A. 01CYBERATON S.A. nabyła akcje Biomass Energy Project S.A. w ilości 750.500 sztuk (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset), które stanowią 5% (słownie: pięć procent) ogółu akcji Emitenta oraz posiadła 750.500 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5% (słownie: pięć procent) udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Biomass Energy Project S.A. Akcje w ilości 749.000 (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy) sztuk serii C pozostają poza obrotem rynkowym i nie mają wpływu na płynność walorów istniejących w obrocie giełdowym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
01CYBERATON S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-822 Milanówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Brzozowa 1
(ulica) (numer)
+48 22 758 30 03 +48 22 758 30 03
(telefon) (fax)
01c@01c.eu www.01cyberaton.eu
(e-mail) (www)
525-241-27-27 141220241
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq