Trwa ładowanie...
d1pn8p3

01CYBERATON S.A. - Informacja o przekroczeniu progu 10% stanu posiadania akcji 01CYBERATON S.A. p ...

01CYBERATON S.A. - Informacja o przekroczeniu progu 10% stanu posiadania akcji 01CYBERATON S.A. przez Max Welt Holdings Ltd., który zwiększył swoje zaangażowanie w Spółce o 218 000 szt. akcji. (36/2015)

Share
d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | 01CYBERATON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o przekroczeniu progu 10% stanu posiadania akcji 01CYBERATON S.A. przez Max Welt Holdings Ltd., który zwiększył swoje zaangażowanie w Spółce o 218 000 szt. akcji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29. lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. w związku z otrzymaniem- w dniu 19. marca 2015 r. od Pana Janusza Skopowskiego -informacji o zmianach w posiadaniu akcji dotyczących znacznych pakietów akcji, w wykonaniu obowiązku informacyjnego na podstawie ww. przepisu oświadcza, iż: Akcjonariusz Janusz Skopowski razem z osobą powiązaną zmniejszył swój stan posiadania akcji w spółce 01CYBERATON S.A. o 218 000 szt. (dwieście osiemnaście tysięcy) akcji, które stanowią 4,86 % ogółu akcji 01CYBERATON S.A. oraz 218 000 (dwieście osiemnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co odpowiada 4,86 % głosów. Łącznie z posiadanym pakietem akcji serii A w ilości 21 875 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji i odpowiadającej im proporcjonalnie ilość głosów ? Akcjonariusz, razem z osobą
powiązaną, posiada obecnie 2 160 608 szt. (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiem) co stanowi 48,19 % akcji 01CYBERATON S.A równej udziałowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zbycie nastąpiło na rzecz Max Welt Holdings Ltd., która jest spółką holdingową- po cenie 8,00 zł za jedną akcję. Wartość transakcji to 1.744.000 zł (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące). Zgodnie z powziętą informacją akcjonariusz Max Welt Holdings Ltd. zwiększył swoje zaangażowanie w Spółce 01CYBERATON S.A. o 218 000 szt. (dwieście osiemnaście tysięcy) akcji, które stanowią 4,86 % ogółu akcji 01CYBERATON S.A. oraz 218 000 (dwieście osiemnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu 01CYBERATON S.A., co stanowi 4,86 % głosów. Łącznie z posiadanym wcześniej pakietem Akcjonariusz posiada obecnie 468 000 szt. (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) co stanowi 10,44 % akcji równej udziałowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 01CYBERATON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01CYBERATON S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-822 | | Milanówek | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Brzozowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 758 30 03 | | +48 22 758 30 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | 01c@01c.eu | | www.01cyberaton.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-241-27-27 | | 141220241 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3