Trwa ładowanie...
d251dpq
d251dpq
espi

01CYBERATON S.A. - Przejęcie przez 01CYBERATON S.A Biomass Energy Project S.A. do poziomu 13,34% ...

01CYBERATON S.A. - Przejęcie przez 01CYBERATON S.A Biomass Energy Project S.A. do poziomu 13,34% (32/2014)
Share
d251dpq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | 01CYBERATON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przejęcie przez 01CYBERATON S.A Biomass Energy Project S.A. do poziomu 13,34% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29. lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd 01CYBERATON S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą w Milanówku- informacje o zmianach w posiadaniu akcji Biomass Energy Project S.A. Informujemy, iż 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku w dniu 29. lipca 2014r. przekroczył poziom 10% posiadania akcji Spółki Biomass ENERGY Project S.A - w wyniku nabycia przez Emitenta 740.000szt. (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy) akcji serii C oraz 510.000szt. (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii D spółki Emitenta. Wykonując obowiązki prawem przewidziane Emitent- w wyniku transakcji stał się akcjonariuszem posiadającym łącznie 2.000.500szt. (słownie: dwa miliony pięćset) akcji Spółki Biomass Energy Project S.A., co stanowi 13,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, a w kapitale zakładowym Spółki Biomass Energy Project S.A. stanowi
odpowiednio 13,34%. Akcje pozostają poza obrotem rynkowym i nie mają wpływu na płynność walorów istniejących w obrocie giełdowym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
01CYBERATON S.A. Handel
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-822 Milanówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Brzozowa 1
(ulica) (numer)
+48 22 758 30 03 +48 22 758 30 03
(telefon) (fax)
01c@01c.eu www.01cyberaton.eu
(e-mail) (www)
525-241-27-27 141220241
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d251dpq

Podziel się opinią

Share
d251dpq
d251dpq