Trwa ładowanie...
d39u1ow
d39u1ow
espi

01CYBERATON - Umowa między 01CYBERATON S.A. a Biomass Energy Project S.A. wydłużająca współpracę ... - EBI

01CYBERATON - Umowa między 01CYBERATON S.A. a Biomass Energy Project S.A. wydłużająca współpracę do 2035r. (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d39u1ow
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Umowa między 01CYBERATON S.A. a Biomass Energy Project S.A. wydłużająca współpracę do 2035r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informuje, iż dnia 09. marca 2015r. podpisał, z firmą Biomass Energy Project S.A., aneks do umowy dzierżawy gruntów z dnia 22. kwietnia 2014r. wydłużający okres dzierżawy części areału z okresu 3 lat (liczonych od momentu podpisania pierwotnej umowy) do 20 lat (liczonych od momentu podpisania aneksu), tj. do 2035r. Na mocy obowiązujących umów 01CYBERATON S.A. ma zagwarantowany udział w zyskach ze sprzedaży upraw na dzierżawionych gruntach. Zawarty aneks do umowy jest elementem zacieśnienia współpracy między Emitentami. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39u1ow

Podziel się opinią

Share
d39u1ow
d39u1ow