Trwa ładowanie...
d1jy32m

01CYBERATON - Zawarcie Umowy konsorcjum 01CYBERATON S.A. z Funduszem 12Victoria SKA na realizację ... - EBI

01CYBERATON - Zawarcie Umowy konsorcjum 01CYBERATON S.A. z Funduszem 12Victoria SKA na realizację własnego przedsięwzięcia w postaci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5MW (9/2015)

Share
d1jy32m

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Umowy konsorcjum 01CYBERATON S.A. z Funduszem 12Victoria SKA na realizację własnego przedsięwzięcia w postaci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5MW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informuje, iż Emitent podpisał Umowę konsorcjum z Fundusz 12Victoria SKA na realizację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5MW w miejscowości Jamy, gmina Ostrów Lubelski powiat lubartowski. Projekt instalacji zakłada możliwość rozszerzenia mocy wytwórczej energii elektrycznej do 1MW. Elektrownia jest dofinansowana ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wysokości 48,75% wydatków kwalifikowanych tj. na kwotę 1 218 710,00zł netto (słownie złotych: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy siedemset dziesięć 00/100). Pozostałą kwotę konieczną do realizacji przedsięwzięcia zabezpieczył Fundusz 12Victoria SKA. Planowany termin zakończenia budowy Zarząd 01CYBERATON S.A. przewiduje na wrzesień 2015 roku. Z chwilą oddania do użytkowania przedmiotowej instalacji 01CYBERATON S.A. stanie się producentem prądu. Nie zmienia to faktu, iż wykona posiadane kontrakty na usługę budowy
indywidualnych instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych, o łącznej mocy przekraczającej 2 MW. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect." | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m