Trwa ładowanie...
d17fbp0
d17fbp0
espi

11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza. (2/2015)

11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza. (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d17fbp0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki 11 bit studios S.A., działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2015r. otrzymał poniższe zawiadomienie: Członek Zarządu 11 bit studios S.A., Pan Bartosz Brzostek dokonał w drodze transakcji pozasesyjnych, pakietowych sprzedaży łącznie 30000 akcji po średniej cenie 68 złotych za akcję. Transakcje dotyczyły akcji zwykłych na okaziciela spółki 11 bit studios S.A i zostały zawarte w dniach 24 oraz 27 lutego 2015r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
11 BIT STUDIOS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-633 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modlińska 6
(ulica) (numer)
22 250 29 10 22 250 29 31
(telefon) (fax)
biuro@11bitstudios.com www.11bitstudios.com
(e-mail) (www)
1182017282 142118036
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
2015-03-02 Bartosz Brzostek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17fbp0

Podziel się opinią

Share
d17fbp0
d17fbp0