Trwa ładowanie...
d8lxaho

2C PARTNERS S.A. - Raport roczny za 2013 rok (17/2014) /EBI

2C PARTNERS S.A. - Raport roczny za 2013 rok (17/2014) /EBI

Share
d8lxaho
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport roczny 2C PARTNERS S.A. za 2013 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (\"Spółka\", \"Emitent\"), zgodnie z zakreślonym wcześniej terminem przekazuje w załączeniu Raport roczny za 2013 rok. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta (w załączeniu), zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta, jak też wyniku finansowego Emitenta za rok obrotowy 2013.Opinia została wydana bez zastrzeżeń. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"
Załączniki
Plik Opis
2CPartnersrocznycz1IV_Wstep-0.pdf
2CPartnersrocznycz2VI_Sprawozdaniefinansowezarok2013r-1.pdf
2CPartnersrocznycz3VIISprawozdanieZarzaduzdzialalnosciSpolki_2013r-2.pdf
2CPartnersrocznycz4VIIIOpiniairaportbieglegorewidenta-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Tylec Prezes Zarządu
Michał Owsiewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

Podziel się opinią

Share
d8lxaho
d8lxaho