Trwa ładowanie...

30 mln zł do rozdania na ochronę przyrody. Nabór już trwa!

Właśnie rozpoczął się nabór wniosków, w którym do pozyskania są duże środki z funduszy unijnych. Można je przeznaczyć na projekty związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Warto się jednak pospieszyć, bo termin aplikowania mija w czerwcu.

Share
30 mln zł do rozdania na ochronę przyrody. Nabór już trwa!
Źródło: Materiały prasowe
d1j4n33

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) jest jedną z Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) i zajmuje się przekazywaniem środków z europejskich funduszy na ochronę przyrody. CKPŚ ogłosił właśnie nowy konkurs.

Działanie 2.4 POIiŚ – kto może skorzystać?

Wnioski w konkursie nr 2.4.1/1/2018 można składać od 30 kwietnia do 11 czerwca 2018 roku. Projekty powinny dotyczyć przede wszystkim:

d1j4n33

• ochrony lub restytucji (przywrócenia) gatunków zagrożonych wyginięciem,
• wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych,
• ograniczenia wpływu działań ludzkich na gatunki i siedliska,
• odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich zachowania.

W tym ostatnim przypadku mogą być realizowane działania o szerokim spektrum – od poprawy warunków hydrologicznych, poprzez odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, aż po eliminację gatunków inwazyjnych.

O dotację mogą ubiegać się m.in. parki narodowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, jednostki badawczo-naukowe, uczelnie, urzędy morskie, nadleśnictwa.

Kampinoski Park Narodowy wśród beneficjentów

Jednym z beneficjentów działania 2.4 POIiŚ został Kampinoski Park Narodowy, który przygotował projekt Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym, otrzymując na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł ze środków UE. Wnioskodawcy postawili przed sobą ambitny cel zwiększenia liczebności populacji nietoperzy, poprawiając warunki do ich hibernacji, a także stan siedlisk muraw napiaskowych. Dodatkowym celem było także zwiększenie różnorodności biologicznej wybranych fragmentów parku oraz przygotowanie ścieżki turystycznej. Autorzy projektu przewidzieli również ukierunkowanie ruchu turystycznego, aby ograniczyć niepokojenie nietoperzy przebywających w pozostałościach budynków, które położone są we wschodniej części parku.

d1j4n33

Projekt realizowany jest na bezleśnym obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie prowadzona jest rozbiórka pozostałości obiektów budowlanych. Zostanie zachowana jedynie ich część podziemna oraz bunkier przy wydmach. Wjazd do bunkra będzie zamurowany, a pozostawione szczeliny umożliwią nietoperzom i innym małym zwierzętom przedostawanie się do środka. W ten sposób powstanie idealne miejsce dla kolonii nietoperzy.

Mimo że projekt nie osiągnął jeszcze nawet półmetka, okazało się, że wykonane przez nas adaptacje sprawiły, iż podziemia cieszą się powodzeniem wśród nietoperzy. Ich zimowy spis dowiódł, że z podziemi korzysta ponad 60 osobników z sześciu gatunków _– mówi Karol Kram, starszy specjalista w Zespole ds. Nauki i Monitoringu Przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. – _Wszystko wskazuje na to, że projekt zakończy się zatem sukcesem.

Karol Kram zauważa, że aplikowanie o dotację ze środków europejskich nie jest proste. Podkreśla jednak, że CKPŚ zdaje sobie z tego sprawę. Łatwo można się skontaktować z jego pracownikami, którzy wyjaśniają, co i jak należy przygotować.

Szykując nasz wniosek, mieliśmy mnóstwo pytań i wątpliwości, na które doradcy CKPŚ cierpliwie odpowiadali. To w dużej mierze dzięki ich pomocy wniosek został poprawnie złożony i całkiem wysoko oceniony – mówi Karol Kram. – _Przy realizacji projektu także jest dużo pracy i nie zawsze wszystko idzie tak, jakby się chciało, np. jeden z przetargów ogłaszaliśmy dwukrotnie i dwukrotnie nie wpłynęła żadna oferta na realizację tego zadania. Mamy nadzieję, że za trzecim razem procedura przetargowa zwieńczona zostanie sukcesem. _

d1j4n33

Czy w takim razie warto zadawać sobie tyle trudu? Karol Kram nie ma wątpliwości, że tak i dodaje:

Jeśli nie z funduszy europejskich, to skąd wziąć pieniądze na takie działania, jak np. na adaptacje podziemi na potrzeby hibernujących nietoperzy?

Nie ma limitów na beneficjenta!

Warto podkreślić, że w konkursie nr 2.4.1/1/2018 nie ma żadnego limitu w postaci minimalnej lub maksymalnej kwoty dofinansowania. Beneficjent może otrzymać wsparcie finansowe nawet na poziomie 85% wartości projektu. Może to być więc nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów złotych.

Ważne jest również to, że brakujące środki beneficjenci mogą wnieść w postaci wkładu niepieniężnego (np. rzeczowego lub nieodpłatnej pracy wolontariuszy) – mówi Małgorzata Kozłowska, zastępca dyrektora CKPŚ ds. IW. – Wszystkie te udogodnienia mają służyć temu, aby jak największa liczba beneficjentów miała szansę wpłynąć na ochronę środowiska naturalnego w Polsce.

d1j4n33

Wnioski o dofinansowanie w konkursie nr 2.4.1/1/2018 można składać osobiście w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 w Warszawie lub drogą pocztową. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie CKPŚ.

Dotychczas w ramach działania 2.4 POIiŚ CKPŚ rozdzieliło już między beneficjentów kwotę ponad 146 mln zł.

d1j4n33

Podziel się opinią

Share
d1j4n33
d1j4n33