Trwa ładowanie...
d3pg3l3
d3pg3l3

4Fun Media: Działania marketingowe i selektywne przejęcia motorem wzrostu

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Zadaniem 4Fun Media w przyszłości jest umocnienie bieżącej pozycji na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych. Grupa zamierza w tym celu podjąć szerokie działania marketingowe oraz uzupełnić ofertę świadczonych usług poprzez transakcje przejęć odpowiednich podmiotów, wynika z raportu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) dotyczącego emisji obligacji spółki.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3pg3l3

"Zdaniem kierownictwa 4fun Media, nasycenie segmentu muzyczno-rozrywkowych stacji telewizyjnych jest już duże, czego efektem są też wysokie bariery wejścia w ten obszar działalności dla nowych konkurentów. W kolejnych okresach zadaniem spółki będzie więc przede wszystkim umocnienie bieżącej pozycji na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych w stosunku do firm już istniejących. By temu zadaniu sprostać, grupa 4fun Media zamierza m.in. podjąć szerokie działania marketingowe oraz uzupełnić ofertę świadczonych usług poprzez transakcje przejęć odpowiednich podmiotów. Powyższe cele mają zostać sfinansowane poprzez emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 6 mln zł" - czytamy w raporcie SII.

Jak wskazuje raport, działania marketingowe spółki mają zostać podjęte w związku z istotnym zwiększeniem się w ostatnich latach liczby kanałów muzycznych w naszym kraju, a w konsekwencji wzrostem konkurencji w segmencie, w którym działalność prowadzi 4fun Media. Główny nacisk ma być przy tym położony na uatrakcyjnieniu oferty programowej i rozwoju cyfrowych nośników. Ponadto emitent intensywnie monitoruje rynek w poszukiwaniu potencjalnych celów akwizycyjnych, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż maksymalna kwota z emisji obligacji, jaką może pozyskać 4fun Media, wynosi "tylko" 6 mln zł, raczej nie należy się spodziewać spektakularnej transakcji przejęcia na wielką skalę (np. zakupu innej stacji telewizyjnej).

"Pierwszy obszar, jaki interesuje 4fun Media, to serwisy internetowe rozpoznawalne przez widzów (szczególnie młodych), stanowiące uzupełnienie zakresu usług świadczonych przez spółkę, jednak nie tylko o profilu ściśle muzycznym (np. gry komputerowe, treści video). Drugi obszar zainteresowań to natomiast reklama i promocja cyfrowa oraz nośniki wykorzystujące kontent video. Zarząd emitenta zaznaczył przy tym, że środki pozyskane z emisji obligacji nie zostaną przeznaczone na zakup akcji podmiotu powiązanego Screen Network. Trzeci z wymienionych celów emisyjnych - zasilenie kapitału obrotowego - wydaje się natomiast najmniej istotnym z nich, a prawdopodobnie na ten cel przeznaczone zostaną pozostałe środki, które nie zostaną wykorzystane na działania marketingowe i akwizycyjne" - czytamy dalej.

d3pg3l3

Choć w poprzednim roku oraz w pierwszych trzech kwartałach roku bieżącego wyniki odnotowane przez Grupę 4fun Media okazały się słabsze niż w poprzednich okresach, to jednak jej sytuacja finansowa wygląda dobrze. Przede wszystkim należy bowiem zauważyć, że pomimo ujemnej dynamiki wzrostu, wyniki finansowe Emitenta nadal pozostają wyraźnie dodatnie. Ponadto grupa kapitałowa uzyskuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które pokrywają wydatki ponoszone na działalności inwestycyjnej i finansowej, zwraca uwagę SII.

Grupa kapitałowa 4fun Media prowadzi działalność na rynku telewizji i mediów cyfrowych w Polsce, w tym przede wszystkim w segmencie muzyczno-rozrywkowym, będąc nadawcą trzech własnych kanałów tematycznych: 4fun.tv, TV.DISCO oraz mjuzik.tv. Ponadto emitent zajmuje się produkcją programów telewizyjnych i formatów interaktywnych, a także dystrybucją na krajowy rynek kilkunastu stacji telewizyjnych (m.in. CNBC Europe, Da Vinci Learning, Playboy).

(ISBnews)

d3pg3l3

Podziel się opinią

Share
d3pg3l3
d3pg3l3