Trwa ładowanie...
d1ok4a8
espi

4FUN MEDIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

4FUN MEDIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)
Share
d1ok4a8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 4FUN MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) zwanego dalej "Rozporządzeniem", podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: skonsolidowane raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 - 14 maja 2013 roku (wtorek); - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 - 12 listopada 2013 roku (wtorek); skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 roku - 22 sierpnia 2013 roku (czwartek); raporty roczne za 2012 rok: - jednostkowy raport roczny za 2012 rok - 5 marca 2013 roku (wtorek); - skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - 5 marca 2013 roku (wtorek). Zarząd 4 fun Media S.A., działając na podstawie §
83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia informuje ponadto, iż w 2013 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Zarząd 4 fun Media S.A. informuje jednocześnie, iż zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, w 2013 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz - w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia - nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4FUN MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-728 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bobrowiecka 1A
(ulica) (numer)
(022) 488 42 00 (022) 488 42 50
(telefon) (fax)
4fun@4fun.tv www.4fun.tv
(e-mail) (www)
951-20-85-470 015547050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2013-01-25 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ok4a8

Podziel się opinią

Share
d1ok4a8
d1ok4a8