Trwa ładowanie...

500 złotych na dziecko. Oto wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Sprawdziliśmy, co znajduje się w projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Rodzina 500 plus. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o nowym świadczeniu dla rodziców.

500 złotych na dziecko. Oto wszystko, co musisz wiedzieć na ten tematŹródło: Fotolia
d3xoyha
d3xoyha

Comiesięczna wypłata 500 złotych na dziecko to jedna ze sztandarowych obietnic powtarzanych przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej. Sprawdziliśmy, co znajduje się w projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Rodzina 500 plus. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o nowym świadczeniu.

Na 500 złotych co miesiąc mogą liczyć nie tylko rodzice, ale również opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, a pieniądze przysługiwać będą aż do ukończenia przez pociechy 18 roku życia. W sumie więc polskie rodziny dostaną przez ten czas ponad 100 tysięcy na dziecko. Za wypłacanie świadczenia ma być odpowiedzialna gmina, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Co ciekawe, program nie będzie dotyczył tylko Polaków, ale też cudzoziemców - pod warunkiem jednak, że prawo krajów, z których pochodzą, daje im możliwość pobierania zasiłków za granicą.

Pieniądze przysługują na drugie i każde kolejne dziecko, natomiast dla najbiedniejszych - już na pierwsze. Co to znaczy "dla najbiedniejszych"? Ustawa wskazuje limit dochodu na kwotę 800 złotych na osobę. Jeśli w rodzinie jest on niższy, to 500 złotych gospodarstwo domowe dostanie już na pierwsze dziecko. Jeśli którekolwiek z dzieci jest niepełnosprawne, to limit automatycznie wzrasta do 1200 złotych.

d3xoyha

Ustawa zastrzega jednak, że powyższe kwoty graniczne mogą być zweryfikowane po dwóch latach od wejścia w życie ustawy i później również co dwa lata.

Przykład

Do obliczania dochodu nie wlicza się natomiast osoby, która przez całą dobę przebywa np. w domu opieki.

Wtedy świadczenia nie dostaniesz

O 500 złotych rodzice mogą zapomnieć, gdy dziecko, na które miałoby przysługiwać świadczenie:

  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma prawo do świadczenia na własne dziecko,
  • zostało umieszczone w instytucji, zapewniającej całodobowe utrzymanie (na przykład w ośrodku wychowawczym czy domu dziecka).
d3xoyha

Ponadto, jeśli rodzic pracujący za granicą pobiera tego typu świadczenie w innym kraju, w Polsce już go nie otrzyma.

Zasiłek może zostać wstrzymany, gdy okaże się, że pieniądze są wydawane niezgodnie z przeznaczeniem lub marnotrawione.

Gdzie złożyć wniosek i co z rozwodnikami?

Pieniądze nie będą przyznawane automatycznie. Żeby dostać 500 złotych na dziecko, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy. Może to zrobić oboje rodziców, ale też np. samotna matka czy inny opiekun, który sprawuje stałą opiekę nad dzieckiem. Jeżeli prawo do opieki ma obydwoje rodziców (na przykład będących w separacji), pieniądze dostanie ten, który pierwszy złoży wniosek.

d3xoyha

Co musi znaleźć się we wniosku? Przede wszystkim dane identyfikacyjne - tak rodzica, jak i dziecka, na które ma przysługiwać świadczenie (imię, nazwisko, data urodzenia i PESEL). Oprócz tego, dołączyć do niego trzeba zaświadczenie o wysokości dochodów, które można dostać od naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wnioskodawca musi tez udowodnić, że ma prawo do pobierania świadczenia. W tym celu niezbędne może się okazać dołączenie aktu urodzenia dziecka, wyrok sądu rodzinnego stwierdzający jego przysposobienie lub ustalenie opiekuna prawnego dziecka.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej będzie miał wątpliwości co do zasadności wypłacania świadczenia, może przeprowadzić wywiad środowiskowy, żeby te zastrzeżenia rozwiać.

d3xoyha

Świadczenie przyznawane co roku

Jak czytamy w projekcie ustawy, "prawo do świadczenia wychowawczego przyznawane jest na okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października roku następnego". Oznacza to, że co roku trzeba będzie składać nowy wniosek, aż do dnia ukończenia przez dziecko 17. roku życia. Gminy przyjmować będą je od 1 września do końca października, przy czym im wcześniej się wniosek złoży, tym szybciej wypłacone zostaną pieniądze za listopad.
Natomiast gdy na przykład rodzina wychowująca 1 dziecko przekroczy limit dochodu na osobę w trakcie pobierania świadczenia, zostaje ono wstrzymane od następnego miesiąca po przekroczeniu dochodu. Jeśli więc np. matka dziecka znajdzie pracę w marcu (ma 14 dni na poinformowanie o tym gminy), to od kwietnia 500 złotych już nie dostanie.

Skąd pieniądze?

Środki na finansowanie programu mają pochodzić z budżetu państwa, który w formie dotacji celowej będzie przekazywał pieniądze do jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji ma być co roku ustalana w ustawie budżetowej.

Ponadto, świadczenie wychowawcze ma nie podlegać egzekucji, podobnie jak np. alimenty.

Pierwszym okresem, za który będzie można starać się o 500 złotych na dziecko, będą miesiące miedzy styczniem a październikiem 2016 roku, przy czym wypłata świadczeń za styczeń, luty i marzec, mogą być wypłacone do 30 kwietnia 2016 roku.

d3xoyha
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3xoyha