Trwa ładowanie...
d2pzbl8

A.C.E. S.A. - Sales volumes in Q4 2012 (6/2013)

A.C.E. S.A. - Sales volumes in Q4 2012 (6/2013)

Share
d2pzbl8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sales volumes in Q4 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs that quarterly sales volumes of two ACE Group?s automotive plants (Fuchosa and EBCC) decreased by 8% on year-on-year basis and reached 6,9 million parts in the fourth quarter of 2012. Year-to-date (four quarters) volume sales of both automotive plants increased by 1% and reached 30,5 million parts. Volume sales of all three ACE Group?s companies (Fuchosa, EBCC, Feramo) increased by 0,5% in four quarters of 2012. The reasons behind over the market performance are mainly new projects and a good market position of both automotive plants. Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje, że kwartalna sprzedaż, w ujęciu wolumenowym, dwóch należących do Grupy ACE zakładów produkujących na rynek motoryzacyjny (Fuchosa i EBCC) spadła w czwartym kwartale 2012 roku o 8% w ujęciu rok-do-roku i osiągnęła 6,9 miliona części. Skumulowana sprzedaż wolumenowa obu tych zakładów po czterech kwartałach 2012 roku wzrosła o 1% i osiągnęła
30,5 miliona części. Sprzedaż wolumenowa wszystkich trzech należących do Grupy ACE zakładów (Fuchosa, EBCC, Feramo) wzrosła o 0,5% w ciągu dwunastu miesięcy 2012 roku. Osiągnięty poziom sprzedaży, który był znacznie powyżej wartości rynkowych, jest głównie wynikiem wdrażania nowych projektów oraz dobrej pozycji rynkowej obu zakładów "motoryzacyjnych". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pzbl8

| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-1150 | | Luksemburg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 82 Route d'Arlon | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 0000 | | 0000 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pzbl8

Podziel się opinią

Share
d2pzbl8
d2pzbl8