Trwa ładowanie...
d1ywvlc

A.C.E. S.A. - Shareholder's Notification (22/2012)

A.C.E. S.A. - Shareholder's Notification (22/2012)

Share
d1ywvlc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Shareholder's Notification | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs that on 6 December 2012 the Company received an official notification from Aviva Investors Poland SA, acting : 1. on Aviva Investors?s Poland S.A. own name, as a entity which performs the actions consisting in management of investment portfolios of funds which governing body is Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, 2. on behalf of ?Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty" and ?Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty" (hereinafter referred to as ?the Funds") that due to the sale transaction of Automotive Components Europe SA (hereinafter referred to as ?the Company") shares that took place on 4 December 2012 (settlement day of the transaction on 7 December 2012) the total number of the Company?s shares owned by the Funds has decreased below 5% of total number of votes on general shareholders meeting. In result of the abovementioned transaction: 1. Currently the Funds hold altogether 1
020 602 Company?s shares consisting of 4,81% of the Company?s share capital and entitling to 1 020 602 votes that correspond to 4,81% of the total votes in the Company, 2. Aviva Investors Poland S.A. managed portfolios, that are composed of one or more financial instruments, and entitle Aviva Investors Poland SA acting as the manager, to exercise voting rights on behalf of principals, hold 1 020 602 shares of the Company, that correspond to 4,81% of the Company?s share capital and 4,81% of total votes. Before the abovementioned transaction: 1. Funds held altogether 1 416 944 Company?s shares consisting of 6,67% of the Company?s share capital and entitling to 1 416 944 votes which correspond to 6,67% of the total vote in Company, 2. Aviva Investors Poland SA managed portfolios, that are composed of one or more financial instruments, and entitle Aviva Investors Poland SA, acting as the manager, to exercise voting rights on behalf of principals, held 1 416 944 shares of the Company, that correspond to 6,67% of
the Company?s share capital and 6,67% of total votes. Zarząd Automotive Compnents Europe S.A. niniejszym informuje, że w dniu 6 grudnia 2012 roku wpłynęło do Spółki oficjalne zawiadomienie od Aviva Investors Poland S.A., działającego: 1. w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, 2. w imieniu i na rzecz "Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego" oraz "Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego" (dalej "Fundusze") że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Automotive Components Europe SA (dalej "Spółka"), dokonanej w dniu 4 grudnia 2012 r. (rozliczanej w dniu 7 grudnia 2012r.), zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%. W konsekwencji ww. zdarzenia: 1. Fundusze posiadają łącznie 1 020 602 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,81% kapitału
zakładowego Spółki, uprawniających do 1 020 602 głosów, które stanowią 4,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 1 020 602 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 020 602 głosów, które stanowią 4,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą 1. Fundusze posiadały łącznie 1 416 944 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,67% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 416 944 głosów, co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 1 416 944 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,67% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 416 944 głosów, co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AnnexeACSSF08349engACE06 12 2012.pdf | Official CSSF notification (Luxembourg) | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-1150 | | Luksemburg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 82 Route d'Arlon | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 0000 | | 0000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc