Trwa ładowanie...
d4h3fxv

AB S.A. - Dywidenda za rok 2009/2010 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (38/2010)

AB S.A. - Dywidenda za rok 2009/2010 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (38/2010)

Share
d4h3fxv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Dywidenda za rok 2009/2010 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB SA, zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz. 259) z późniejszymi zmianami informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, podjętą w dniu 28 grudnia 2010 roku, zostanie wypłacona dywidenda za rok 2009/2010 w kwocie 4 844 593,20 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy), co stanowi 0,30 zł/akcję.Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:- dzień prawa do dywidendy: na dzień 18 stycznia 2011 roku,- dzień wypłaty dywidendy: na dzień 09 lutego 2011 roku.Dywidendą objęte jest 16 148 644 sztuk akcji spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

| | | AB Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AB S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg.klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-416 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kościerzyńska 32 | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 32 40 500 | | 071 32 40 529 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ab.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-28-481 | | 931908977 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

Podziel się opinią

Share
d4h3fxv
d4h3fxv