Trwa ładowanie...
du2xn6m
espi

AB S.A. - Dywidenda za rok 2013/2014 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (30/2014)

AB S.A. - Dywidenda za rok 2013/2014 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (30/2014)

Share
du2xn6m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-05
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Dywidenda za rok 2013/2014 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11) oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) informuje, że, zgodnie z uchwałą nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podziału zysku, podjętą w dniu 5 grudnia 2014 roku, zostanie wypłacona dywidenda za rok 2013/2014, w kwocie 11 331 350,80 zł, co stanowi 0,70 zł/akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy: na dzień 23 grudnia 2014 roku, - dzień wypłaty dywidendy: na dzień 15 stycznia 2015 roku. Dywidendą objęte jest 16 187 644 sztuk akcji Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2xn6m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AB Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AB S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-416 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościerzyńska 32 | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 32 40 500 | | 071 32 40 529 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.ab.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 895-16-28-481 | | 931908977 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2xn6m

Podziel się opinią

Share
du2xn6m
du2xn6m