Trwa ładowanie...
d3yl3v5
espi

AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej (15/2012)

AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej (15/2012)
Share
d3yl3v5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 4 czerwca 2012 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 1 czerwca 2012 roku (Aneks) do umowy kredytu z dnia 29 maja 2008 roku (Umowa) z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank). Zawarty Aneks zmienia terminy udostępnienia Emitentowi limitu kredytowego w następujący sposób: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 80.000.000 PLN dostępny w dniach 15 marca 2012 do 31 maja 2012 (poprzedni termin do 15 lipca 2012) oraz 100.000.000 PLN w dniach od 1 czerwca 2012 (poprzedni termin od 16 lipca 2012) do 15 marca 2013. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.
Załączniki
Plik Opis
format152012_PKO.pdf 15_2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-162-84-81 931908977
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yl3v5

Podziel się opinią

Share
d3yl3v5
d3yl3v5