Trwa ładowanie...
d3l5kyt

ABAK S.A. - Wycofanie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału (9/2014) /EBI

ABAK S.A. - Wycofanie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału (9/2014) /EBI

Share
d3l5kyt
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wycofanie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Abak S.A. (\"Spółka\") informuje, że 26 maja 2014 r. złożył pismo o wycofanie wniosku w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 20 oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Abak S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę i przekroczenie terminów określonych w Kodeksie spółek handlowych. W związku z powyższym, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd Spółki ponownie przedłoży Walnemu Zgromadzeniu Uchwały w sprawie emisji akcji serii C i D celem ponowienia procedury rejestracji podwyższenia kapitału. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5kyt

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ewa Stolarczyk Członek Zarządu
Marzena Leonowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5kyt

Podziel się opinią

Share
d3l5kyt
d3l5kyt