Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

ABBEY HOUSE S.A. - Zmiana stanu posiadania (25/2014)

ABBEY HOUSE S.A. - Zmiana stanu posiadania (25/2014)
Share
d3yvay5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ABBEY HOUSE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta Abbey House Group spółka akcyjna (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 14 lipca 2014 roku Emitent powziął informację od Skate Capital Corp., która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomiła, iż w dniu 8 lipca 2014 roku nabyła poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej 7.000.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja W związku z powyższym Skate Capital Corp. poinformowała, iż: Przed dokonaniem transakcji Skate Capital Corp. nie posiadała akcji Spółki Po dokonaniu transakcji Skate Capital Corp. posiada 7.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 32,10 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 32,10 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Skate Capital Corp. ponadto informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Skate Capital Corp.
posiadające akcje spółki Abbey House Group spółka akcyjna, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie. Skate Capital Corp. nie wyklucza w przyszłości zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Abbey House Group spółka akcyjna. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABBEY HOUSE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABBEY HOUSE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 29
(ulica) (numer)
22 653 67 40 22 653 67 31
(telefon) (fax)
biuro@abbeyhouse.pl www.abbeyhouse.pl
(e-mail) (www)
527-263-51-75 142508754
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Jakub Kokoszka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5