Trwa ładowanie...
d4lb1ng

ABC DATA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu przez MCI.PrivateVentures udziału w ogólnej liczbie ...

ABC DATA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu przez MCI.PrivateVentures udziału w ogólnej liczbie głosów w ABC Data S.A. (13/2011)

Share
d4lb1ng

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu przez MCI.PrivateVentures udziału w ogólnej liczbie głosów w ABC Data S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu 9 lutego 2011 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. (MCI.PrivateVentures) o zmniejszeniu przez MCI.PrivateVentures o więcej niż 1% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku ze sprzedażą przez MCI.PrivateVentures w dniu 4 lutego 2011 r. 3.050.000 szt. akcji na okaziciela spółki ABC Data S.A.Zgodnie z treścią zawiadomienia przed dniem 4 lutego 2011 r. MCI.PrivateVentures posiadał 55.377.600 sztuk akcji Spółki, stanowiących 45,48% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 55.377.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 45,48% ogólnej liczby głosów w Spółce.W
wyniku sprzedaży w dniu 4 lutego 2011 r. 3.050.000 szt. akcji Spółki MCI.PrivateVentures posiada 52.327.600 sztuk akcji Spółki, stanowiących 42,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 52.327.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 42,98% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Marek Sadowski Prezes Zarządu
2011-02-09 Andrzej Sobol Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

Podziel się opinią

Share
d4lb1ng
d4lb1ng