Trwa ładowanie...
d3x84ik
espi

ABM SOLID S.A. - Informacja na temat uchwał podjętych przez NWZ ABM SOLID w dniu 5 grudnia 2011 r...

ABM SOLID S.A. - Informacja na temat uchwał podjętych przez NWZ ABM SOLID w dniu 5 grudnia 2011 roku. (89/2011)

Share
d3x84ik
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-05
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Informacja na temat uchwał podjętych przez NWZ ABM SOLID w dniu 5 grudnia 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W związku z prowadzeniem przez Zarząd ABM SOLID zaawansowanych negocjacji z potencjalnymi inwestorami, którzy rozważają decyzję inwestycji w akcje spółki, mając na uwadze fakt iż inwestorzy mogliby objąć akcje w drodze nowej emisji z wyłączeniem prawa poboru, Zarząd ABM SOLID na NWZ ABM SOLID w dniu 5 grudnia 2011 roku zarekomendował akcjonariuszom aby podjęli decyzję o zawieszeniu planów przeprowadzenia emisji akcji z prawem poboru do czasu rozstrzygnięcia się kwestii związanej z wejściem potencjalnego inwestora do spółki. Jednocześnie w związku z prowadzonymi rozmowami z potencjalnymi inwestorami oraz brakiem wniosków akcjonariuszy w sprawie zmian składu i wynagrodzenia Rady Nadzorczej, NWZ ABM SOLID nie podjęło uchwał w przedmiotowym zakresie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2011-12-05 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

Podziel się opinią

Share
d3x84ik
d3x84ik