Trwa ładowanie...
d105ryw
espi
16-11-2010 17:52

ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy (90/2010)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy (90/2010)

d105ryw
d105ryw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 90 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2010 konsorcjum:ABM SOLID S.A.?Lider,ABM Silesia sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 264, 43-600 Jaworzno - Członek konsorcjum,podpisało dwie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurówo łącznej wartości: 9 561 142,96 PLN netto.Przedmiot pierwszej umowy: "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów?budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych" - Kontrakt W1: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonach CI-CVIII, EIII-EVI. Zadanie 1.2?budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonach EIII-EVI"Wartość netto przedmiotu pierwszej umowy: 8 480 214,17 PLNTermin zakończenia pierwszej umowy?16.06.2013Przedmiot drugiej umowy: "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów?budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych" - Kontrakt W1: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonach CI-CVIII, EIII-EVI. Zadanie 1.1?budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonach CI-CVIII"Wartość netto
przedmiotu drugiej umowy: 1 080 928,79 PLNTermin zakończenia drugiej umowy?16.09.2011Kary umowne dla obydwóch umów:0,1 % Kwoty Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień jaki upłynie między czasem na ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia.Maksymalna kwota kar za zwłokę: 10% ceny ofertowej Zatwierdzonej Kwoty kontraktowej brutto.Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość większej umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu opublikowanego za III kwartał 2010 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d105ryw

| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2010-11-16 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d105ryw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d105ryw