Trwa ładowanie...
d49rtpr
świadczenia

Abonamenty medyczne nie są opodatkowane

Pracownik nie musi płacić podatku od świadczeń medycznych udostępnionych jemu i jego rodzinie przez pracodawcę. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

Share
d49rtpr

Wyrok ma ogromne znaczenie dla wielu firm. Problem budzi ogromne kontrowersje, bo powstał z winy organów podatkowych. Przez wiele lat we wszystkich interpretacjach potwierdzały one, że od tego rodzaju świadczeń pracownicy nie muszą płacić podatku. A to dlatego, że nie można stwierdzić, czy pracownik, który ma wykupiony pakiet medyczny, rzeczywiście z niego korzysta.

Nagła zmiana frontu

Dwa lata temu stanowisko fiskusa się zmieniło, mimo że przepisy pozostały takie same. Urzędy skarbowe nagle zaczęły uznawać, że nieodpłatnym świadczeniem nie jest korzystanie przez pracowników z konkretnych usług medycznych, lecz fakt objęcia ich abonamentem.

Taką interpretację otrzymała także spółka Adecco Poland. O swoje prawa postanowiła jednak walczyć przed sądem, w którym reprezentowali ją doradcy podatkowi z kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

d49rtpr

_ Nie można się zgodzić z wykładnią przepisów dokonaną przez organy podatkowe. Z ustawy o PIT wynika, że przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tymczasem wykupienie przez pracodawcę abonamentu medycznego jest jedynie postawieniem do dyspozycji zatrudnionych pewnych świadczeń. O ile postawienie do dyspozycji pieniędzy i wartości pieniężnych wystarczy, aby pracownik osiągnął przychód, o tyle dla nieodpłatnych świadczeń konieczne jest ich otrzymanie (skonsumowanie). Przepisy nie dają więc podstaw do naliczania podatku od zaoferowanych pracownikom w taki sposób usług _– zauważyła pełnomocnik spółki Dominika Dragan-Berestecka. Podkreśliła, że zakład pracy nie jest w stanie stwierdzić, czy zatrudniony faktycznie skorzystał z udostępnionych świadczeń. Nie można więc odprowadzać podatku. Nie wiadomo bowiem, czy odniósł jakiekolwiek realne korzyści.

Pakiet dla wszystkich

_ Zakład, wykupując abonament medyczny dla wszystkich pracowników, nie pyta każdego, czy jest nim zainteresowany. Dla części nie jest to natomiast żadna korzyść. Mogą już wcześniej mieć zapewniony bezpłatny dostęp do identycznych lub szerszych świadczeń medycznych, np. dlatego że abonament wykupiony przez pracodawcę ich małżonka obejmuje całą rodzinę _– argumentował przed sądem drugi pełnomocnik Mariusz Gumola. Wskazywał, że w takim wypadku po stronie pracownika nie wystąpi żadne przysporzenie. Nie ma więc powodu, aby płacił z tego tytułu podatek. Zwrócił także uwagę, że nie ma żadnego prawnego uzasadnienia naliczanie pracownikowi podatku od abonamentu, który obejmuje jego rodzinę. Jeśli nawet z usług medycznych skorzysta np. małżonek pracownika, to biorąc pod uwagę ustawę o PIT, trudno uznać, że dochód z tego tytułu osiągnął pracownik. Ani kodeks rodzinny, ani żadne inne przepisy nie nakładają bowiem obowiązku zapewnienia współmałżonkowi prywatnej opieki medycznej.

Sąd zgodził się z tymi argumentami i uchylił interpretację. Podstawowym argumentem było to, że samo postawienie do dyspozycji pracownika nieodpłatnych świadczeń nie jest opodatkowane. W rozpatrywanej sytuacji nie został natomiast spełniony warunek otrzymania świadczenia.

Taki wyrok daje pracownikom szanse na odzyskanie podatku pobranego przez pracodawcę od abonamentów medycznych (sygn. III SA/Wa 625/08).

Nadpłacony podatek można odzyskać

  • Pracownicy, którym zakład pracy pobrał podatek od abonamentu medycznego, mają szansę go odzyskać. W tym celu powinni skorygować zeznanie i złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty za rok, w którym pracodawca odprowadził podatek. Może to być znaczna kwota. Wartość abonamentu jest bowiem doliczana do wynagrodzenia.
  • Jeśli więc same roczne zarobki pracownika przekraczają trzeci próg podatkowy, to w praktyce od udostępnionych mu świadczeń medycznych zapłacił on do urzędu 40 proc. wartości wykupionego mu przez pracodawcę abonamentu. Zakładając, że jego miesięczna wartość wynosiła 200 zł, to w trakcie roku płatnik odprowadził 960 zł podatku.

Konrad PIłat

d49rtpr

Podziel się opinią

Share
d49rtpr
d49rtpr