Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów (13/2014)

ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów (13/2014)
Share
d390w11
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ABPOL COMPANY POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku otrzymał od Akcjonariusza, Pana Andrzeja Brauła, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie z dnia 5 listopada 2014 roku o zmianie udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Abpol Company Polska S.A. Zawiadomienie zostaje przekazane w formie załącznika do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie-art.69- Andrzej Braula.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABPOL COMPANY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-022 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wawelska 7A
(ulica) (numer)
+48 22 761 42 70 +48 22 761 42 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
1182405935 015443496
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Olgierd Wejner Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11