Trwa ładowanie...
dttv5rk
espi

ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (2/2013)

ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (2/2013)

Share
dttv5rk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABS INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 9 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Bogdana Pukowca, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcji nabycia akcji ABS Investment S.A.: Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 10 sierpnia 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 4.666 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję; 2. W dniu 28 sierpnia 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 3.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję; 3. W dniu 17 września 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję; 4. W dniu 20 września 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję; 5. W dniu 30 października 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję; 6. W dniu
5 listopada 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję; 7. W dniu 7 listopada 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję; 8. W dniu 12 listopada 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję; Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 15.666 akcji Emitenta po średniej cenie 0,25 zł za akcję. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dttv5rk

| | | ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABS INVESTMENT S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warszawska | | 153 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (33) 822 14 10 | | +48 (33) 822 14 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu Sławomir Jarosz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dttv5rk

Podziel się opinią

Share
dttv5rk
dttv5rk