Trwa ładowanie...

Aby obciąć płace pracownika powołanego, najpierw trzeba go odwołać

Nie można obniżyć wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu na podstawie
powołania wręczając mu wypowiedzenie zmieniające

Share
Aby obciąć płace pracownika powołanego, najpierw trzeba go odwołać
d45c7ol

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, który był zatrudniony na podstawie powołania i otrzymywał pensję miesięczną w wysokości 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie.

Jego wynagrodzenie miesięczne nie przekraczało limitów z tzw. ustawy kominowej, czyli ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Mimo tego wojewoda, swoją decyzją, obniżył mu zarobki.

d45c7ol

Pracownik domagał się przed sądem wyrównania z tego tytułu. W pierwszej i drugiej instancji wygrał. Sądy zwróciły uwagę, że jego pierwotne pobory nie przekraczały limitów z ustawy kominowej, a skoro tak, to by obniżyć wynagrodzenie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie powołania, wojewoda powinien go odwołać i powołać na nowych zasadach płacowych. Decyzja wojewody dotycząca zmiany wynagrodzenia była więc sprzeczna z kodeksem pracy.

Wojewoda złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W wyroku z 28 czerwca 2011 r. (sygn. II PK 11/11) SN oddalił skargę. Przypomniał, że gdyby zarobki dyrektora przewyższały limity z ustawy kominowej, byłyby nieważne w części dotyczącej nadwyżki, na podstawie mechanizmów określonych w ustawie kominowej. W rozstrzyganej sprawie było jednak inaczej - dyrektor otrzymywał wynagrodzenie niższe od maksymalnej dopuszczalnej wysokości.

Gdyby chodziłoby o każdego innego pracownika niż powołany, wojewoda - chcąc mu zmniejszyć płacę - musiałby zastosować wypowiedzenie zmieniające albo zaproponować obniżkę za porozumieniem stron - zauważył SN. Jednak w tym wypadku wypowiedzenie zmieniające było niedopuszczalne, ponieważ dyrektor był zatrudniony na podstawie powołania - zastrzegł SN. Takim pracownikom nie daje się wypowiedzenia zmieniającego, lecz odwołuje się ich i powołuje na nowych warunkach płacowych.

SN przypomniał, że ten sam problem rozstrzygnął już w uchwale z 21 grudnia 1987 r. (sygn. III PZP 47/87). W nim również stwierdził, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie powołania jest niedopuszczalne. (PAP)

d45c7ol

Podziel się opinią

Share
d45c7ol
d45c7ol