Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

ACTION S.A. - Rekomendacja Zarządu ACTION S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (7/2013)

ACTION S.A. - Rekomendacja Zarządu ACTION S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (7/2013)
Share
d2dgyza
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-20
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu ACTION S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. informuje, że w związku z opublikowanym w dniu wczorajszym sprawozdaniem finansowym ACTION S.A. za rok 2012, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały o przeznaczeniu 51% zysku netto wypracowanego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku na wypłatę dywidendy, tj. 1,50 zł na 1 akcję. Podstawa prawna § 38 ust. 1 punkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 131 poz. 1080 z późn. zm. ).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ACTION Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-248 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Kazimierza 46/54
(ulica) (numer)
022 3321601 022 3321610
(telefon) (fax)
inwestor@action.pl www.action.pl
(e-mail) (www)
5271107221 011909816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2013-03-20 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza