Trwa ładowanie...
d1sx6h9
d1sx6h9

Action: Wypłata dywidendy nastąpi po zamknięciu postępowania sanacyjnego

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Zarówno dywidenda z zysku Action za 2015 r., jak i odsetki od obligacji serii ACT01 040717 mogą być wypłacone dopiero do zakończeniu postępowania sanacyjnego, poinformowała spółka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1sx6h9

"Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w związku z pracami nad sporządzeniem spisu wierzytelności w rozumieniu art. 76 i następnych ustawy Prawo restrukturyzacyjne (dalej: p. r.) oraz otrzymanym w dniu dzisiejszym, tj. 07.09.2016 r. stanowiskiem zarządcy w sprawie kwalifikacji wierzytelności z tytułu uchwalonej dywidendy dla akcjonariuszy spółki za rok obrotowy 2015 oraz odsetek od obligacji serii ACT01 040717 wyemitowanych przez spółkę, zarząd uznaje, że:

1. wierzytelności akcjonariuszy spółki z tytułu dywidendy za rok obrotowy 2015:
a) objęte są układem z mocy prawa na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1) p. r.;

b) w związku z tym - na zasadzie art. 252 ust. 1 p. r. - świadczenia wynikające z ww. wierzytelności nie mogą być spełnione przed zakończenie postępowania sanacyjnego;

2. wierzytelności obligatariuszy z tytułu odsetek od obligacji serii ACT01 040717, których terminy wypłaty przypadają po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego:
a) objęte są układem z mocy prawa na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1) p.r. - (odsetki należne za okres sprzed otwarcia postępowania), art. 150 ust. 1 pkt 2) p. r. (odsetki należne za okres od dnia otwarcia postępowania) w zw. z art. 366 ust. 1 pkt 2) p.r.;

b) w związku z tym - na zasadzie art. 252 ust. 1 p. r. - świadczenia wynikające z ww. wierzytelności nie mogą być spełnione przed zakończenie postępowania sanacyjnego" - czytamy w komunikacie.

d1sx6h9

Action podkreśla, że w swoim stanowisku zarządca wskazał, iż zgadza się ze stanowiskiem spółki.

"Zarządca podkreślił, że zgodnie z art. 347 par. 1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Uchwała o podziale zysku jest zdarzeniem konstytuującym prawo akcjonariuszy do żądania wypłaty zysku. Z chwilą powzięcia uchwały walnego zgromadzenia przyznającej akcjonariuszom prawo do dywidendy, nabywają oni roszczenie do spółki o wypłatę przypadającej im części zysku" - czytamy dalej.

Walne zgromadzenie Action podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy 23 czerwca 2016 r., a zatem przed otwarciem postępowania sanacyjnego, podkreślono w materiale. Otwarcie postępowania sanacyjnego nastąpiło 1 sierpnia br.

"W świetle powyższego należy przyjąć, że również w dniu 23 czerwca 2016 r. uchwała ta ukonstytuowała roszczenia akcjonariuszy o wypłatę należnej im dywidendy, a skoro tak, to wierzytelności, na które składają się te roszczenia, są objęte układem i spółka nie może ich uregulować na zasadach ogólnych" - podsumowała spółka.

d1sx6h9

W połowie sierpnia prezes Action Piotr Bieliński zapewniał w rozmowie z ISBnews, że sytuacja spółki jest stabilna i kontrolowana oraz zakładał, że zatwierdzenie propozycji sanacyjnych powinno nastąpić do końca października. Jak wówczas informował, dywidenda ma zostać wypłacona, ale jej wypłata może się opóźnić.

23 czerwca br. akcjonariusze Action zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 16,9 mln zł na dywidendę, czyli 1 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 20 września 2016 r., a termin wypłaty na 5 października 2016 roku.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

d1sx6h9

Podziel się opinią

Share
d1sx6h9
d1sx6h9