Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOW...

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. (10/2012)
Share
d40alhh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-21
Skrócona nazwa emitenta
AD.DRĄGOWSKI S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 21 marca 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad. Załącznik: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. 21.03.2012 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
UCHWAŁY NWZ Spółki AD.DRAGOWSKI S.A. 21.03.2012.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AD.DRĄGOWSKI S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-924 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kopernika 36/40
(ulica) (numer)
(22) 827 90 83 (22) 827 99 50
(telefon) (fax)
ad@dragowski.pl www.dragowski.pl
(e-mail) (www)
526-030-09-48 012594154
(NIP) (REGON)
d40alhh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2012-03-21 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh