Trwa ładowanie...
dhei4n2
dhei4n2
espi

ADV.PL - Grupa ADV S.A. Dopuszczenie akcji spółki do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW (1/2011)

ADV.PL - Grupa ADV S.A. Dopuszczenie akcji spółki do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW (1/2011)
Share
dhei4n2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
ADV.PL
Temat
Grupa ADV S.A. Dopuszczenie akcji spółki do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa ADV S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Nr 455/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2011 r., Zarząd Giełdy postanowił dopuścić, z dniem 13 kwietnia 2011 r., do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Grupy ADV S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:1) 1.821.415 (jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta piętnaście) akcji serii A,2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ADV.PL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ADV.PL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-383 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojska Polskiego 19
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Kamila KArpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhei4n2

Podziel się opinią

Share
dhei4n2
dhei4n2