Trwa ładowanie...
d6goss1
espi

ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poni...

ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10% (16/2013)
Share
d6goss1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa SMT S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") informuje, że w dniu 27 lutego 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Blue Ceriana Limited, spółki prawa cypryjskiego ("dalej Blue Ceriana") zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta poniżej 10%, które nastąpiło w wyniku dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa SMT S.A. w drodze emisji akcji serii D, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 11/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku. Przed zmianą udziału Blue Ceriana posiadała 887 447 akcji, które stanowiły 12,68% w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 887 447 głosów, co stanowiło 12,68% głosów w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Blue Ceriana posiada aktualnie 887 447 akcji Emitenta które stanowią 8,32% w kapitale zakładowym i uprawniają do 887 447 głosów, co stanowi 8,32% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Blue Ceriana nie wyklucza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto Blue Ceriana podaje w komunikacie, iż inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Blue Ceriana nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ADV S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ADV.PL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-368 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 9/4
(ulica) (numer)
58 669 52 62 58 669 52 60
(telefon) (fax)
ir@grupa-adv.pl www.grupa-adv.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Kamila Karpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6goss1

Podziel się opinią

Share
d6goss1
d6goss1