Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

ADVADIS S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach WZ (28/2014)

ADVADIS S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach WZ (28/2014)
Share
dhq6x3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-13
Skrócona nazwa emitenta
ADVADIS S.A.
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach WZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 października 2014 roku a wznowione po drugiej przerwie w dniu 12 listopada 2014, podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 26 listopada 2014 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Efekt Express w Krakowie przy ul. Opolskiej 14 w Krakowie. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADVADIS S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-223 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Henryka Pachońskiego 5
(ulica) (numer)
012 4158773 012 4158961
(telefon) (fax)
zarzad@advadis.com www.advadis.com
(e-mail) (www)
6761006781 350742124
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Adam Brodowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r