Trwa ładowanie...
d1wy0f1
d1wy0f1
espi

ADVADIS S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 12 listopada 2014 r. oraz zgłoszenie sprze ...

ADVADIS S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 12 listopada 2014 r. oraz zgłoszenie sprzeciwu do protokołu (29/2014)
Share
d1wy0f1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADVADIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 12 listopada 2014 r. oraz zgłoszenie sprzeciwu do protokołu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie ("Emitent") - w związku z ogłoszoną przerwą w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport bieżący nr 28/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku) - w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść dotychczas podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 listopada 2014 roku. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Piotr Puchalski zgłosił sprzeciw odnośnie wniosku złożonego podczas ostatniego przerwanego Walnego Zgromadzenia złożonego przez akcjonariusza Krzysztofa Maciejca, który, wg niego, nie dotyczył porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wobec czego nie było żadnego powodu do przerwania obrad Walnego Zgromadzenia i zażądał jego zaprotokołowania i faktu, iż poinformuje o tym również nadzorcę sądowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego (działania ewidentnie na szkodę Spółki, których to działań nie rozumie). Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 12112014 ADVADIS.pdf | Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 12 listopada 2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADVADIS S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-223 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Henryka Pachońskiego 5
(ulica) (numer)
012 4158773 012 4158961
(telefon) (fax)
zarzad@advadis.com www.advadis.com
(e-mail) (www)
6761006781 350742124
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Adam Brodowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wy0f1

Podziel się opinią

Share
d1wy0f1
d1wy0f1