Trwa ładowanie...
d2ghm98
d2ghm98
espi

AEDES - Zakończenie realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Agrestowej w Krakowie (40/2014) - EBI

AEDES - Zakończenie realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Agrestowej w Krakowie (40/2014)
Share
d2ghm98

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Agrestowej w Krakowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie(dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2013 z dn. 12.06.2013 r. dotyczącego zawarcia znaczącej umowy (dalej: ?Umowa?) ze spółką Logi Development 1 Sp. z o.o. (dalej: ?Kontrahent?), informuje iż w dn. 3.11.014 r. wpłynął do Spółki podpisany obustronnie protokół ostatecznego przekazania Kontrahentowi w dniu 31.10. 2014 r. zrealizowanej w ramach ww. Umowy inwestycji mieszkaniowej. Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Emitenta dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Agrestowej wraz z koordynowaniem prac związanych z uzyskaniem stosownego pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Inwestycja uzyskała pozytywne opinie straży pożarnej, a także złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. W trakcie prowadzonych prac, w ramach polityki wewnętrznego nadzoru przez kadrę inżynierską Emitenta, na bieżąco wykonywane były niezbędne poprawki budowlane. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dn.
31.10.2014 r. i zgodnie z Umową był to jedyny odbiór przez Kontrahenta. Jednocześnie od dnia 31.10. 2014 r. zaczął obowiązywać 42-miesięczny okres rękojmi dla przekazanych obiektów mieszkalnych. Tym samym, Zarząd Spółki informuje, iż realizacja przedmiotu Umowy została zakończona, co będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w IV kwartale 2014 roku. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Targosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ghm98

Podziel się opinią

Share
d2ghm98
d2ghm98