Trwa ładowanie...
d3aj5y2
pte

Aegon PTE SA informuje

AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. informuje, że
30 czerwca 2008 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
dokonał zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców...

Share
d3aj5y2

AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. informuje, że 30 czerwca 2008 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. oraz Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec - Emerytura S.A. polegającego na przejęciu przez AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. całego majątku Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec _ Emerytura S.A. w zamian za nowe akcje, które zostaną wydane dotychczasowemu akcjonariuszowi Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec _ Emerytura S.A. tj. BRE Bankowi S.A. Towarzystwa informuje, że w związku z połączeniem Sąd zarejestrował także podwyższenie kapitału zakładowego AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z kwoty 55.544.000 złotych o kwotę 54.812.000 złotych do kwoty 110.356.000 złotych. W związku z zarejestrowanym połączeniem, akcjonariuszami AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. są: 1) AEGON Woningen Nova
B.V. z siedzibą w Hadze, AEGONplein 50, 2591 TV Haga, Holandia, posiadający 55.544 akcji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc zł) każda, stanowiących 50,3% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa, oraz 2) BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, posiadający 54.812 akcji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc zł) każda, stanowiących 49,7% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa."

kom abs/zdz

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2