Trwa ładowanie...
d3jfaju
espi

AFORTI HOLDING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S....

AFORTI HOLDING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. (27/2013)
Share
d3jfaju
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (00-613), przy ul. Chałubińskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330108 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w środę 23 października 2013 r., o godz. 14.00, w Warszawie w Siedzibie Spółki przy ulicy Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
Załączniki
Plik Opis
OgłoszenieozwołaniuNWZAfortiHoldingseria_G.pdf
ProjektyuchwałNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia.pdf
Pełnomocnictwo_NWZ.pdf
INSTRUKCJAgłosowaniapełnomocnika.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Słonimskiego 5 lok 198
(ulica) (numer)
+48 22 647 50 00 +48 22 536 71 40
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-245-37-55 141800547
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfaju

Podziel się opinią

Share
d3jfaju
d3jfaju