Trwa ładowanie...
d1px5ds

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Korekta do zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? ...

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Korekta do zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (10/2015)

Share
d1px5ds
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-20
Skrócona nazwa emitenta
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
Temat
Korekta do zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
§ 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. informuje, iż w dniu 19 marca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Szymona Gawryszczaka korekta do zawiadomienia o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Treść przedmiotowej korekty do zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Korekta do zawiadomienia zmiana ponad 33% o co najmiej 1 % Sz.Gawryszczak .pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Katarzyna Sapa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds