Trwa ładowanie...
d1t4wp2

AGORA - Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 331/3% ogó...

AGORA - Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 331/3% ogólnej liczby głosów na WZA Agory (2/2013)

Share
d1t4wp2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 331/3% ogólnej liczby głosów na WZA Agory | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2005 z dnia 16 września 2005 roku o planie motywacyjnym, Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku otrzymał od Agory-Holding Sp. z o.o. ("Agora-Holding") zawiadomienie o przeniesieniu w dniu 4 stycznia 2013 roku przez Agorę-Holding, w wykonaniu umowy darowizny z dnia 19 grudnia 2012 roku, 290.568 akcji zwykłych Spółki na rzecz Partycypacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz został utworzony w celu realizacji planu motywacyjnego Agory S.A. oraz jej spółek zależnych. W wyniku zbycia akcji, o którym mowa powyżej, udział Agory-Holding w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Agory S.A. spadł poniżej 331/3% ogólnej liczby głosów na WZA Agory. Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, Agora-Holding posiadała 5.692.420 akcji Spółki, co stanowiło 11,18% kapitału Spółki. Z akcji tych Agorze-Holding przysługiwało
22.818.820 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 33,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wśród posiadanych przez Agorę-Holding akcji, 4 281 600 akcji to akcje uprzywilejowane stanowiące 8,41% kapitału zakładowego Spółki oraz dające prawo do 21 408 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 31,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z kolei 1.410.820 akcje zwykłe stanowiły 2,77% kapitału zakładowego Spółki, a przysługujące z nich prawo do 1.410.820 głosów na walnym zgromadzeniu stanowiło 2,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie, po przeniesieniu akcji w wyniku umowy darowizny, o której mowa powyżej, Agora-Holding posiada 5.401.852 akcji Spółki, co stanowi 10,60% kapitału zakładowego Agory S.A. Z akcji tych przysługuje Agorze-Holding 22.528.252 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 33,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wśród posiadanych przez Agorę-Holding akcji, 4 281 600 akcji to akcje uprzywilejowane
stanowiące obecnie 8,41% kapitału zakładowego Spółki oraz dające prawo do 21 408 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi obecnie 31,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z kolei 1.120.252 akcji zwykłych stanowi obecnie 2,20% kapitału zakładowego Spółki, a przysługujące z nich prawo do 1.120.252 głosów na walnym zgromadzeniu stanowi obecnie 1,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Information on decrease of the total voting rights below 331/3 % threshold by a shareholderWith reference to the current report no. 71/2005 dated September 16th, 2005 about incentive program, the Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("The Company") hereby informs that on January 4th, 2013, the Company received a notification from Agora-Holding Sp. z o.o. ("Agora-Holding") about the transfer of 290,568 shares of Agora S.A. on January 4th, 2013, in the fulfillment of the terms of donation contract for the benefit of Partycypacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Participatory Closed Mutual Fund") managed by Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dated December 19,2012. The Fund was created for the execution of incentive program in Agora S.A. and its subsidiaries. As a result of the disposal of shares described above, Agora - Holding's stake in the number of total voting rights at the General Meeting of Shareholders of Agora S.A. is less than 331/3 % of votes during a
general meeting of shareholders of Agora S.A. Before the decrease of the share in total voting rights, Agora Holding held 5,692,420 shares of Agora S.A. constituting 11.18% of the share capital of Agora S.A. and giving the right to 22.818.820 number of votes, constituting 33.53% of the total voting rights at Agora's General Meeting of Shareholders. 4,281,600 preferred shares of Agora S.A. constituting 8.41 % of Agora's share capital and giving the right to 21,408,000 number of votes, constituting 31.45% of the total voting rights at Agora's General Meeting of Shareholders and 1.410.820 ordinary shares of Agora S.A. constituted 2.77% of Agora's share capital and gave the right to 1.410.820 number of votes, constituted 2.07% of the total voting rights at Agora's General Meeting of Shareholders.As a result of the disposal of shares described above Agora-Holding holds 5,401,852 shares of Agora S.A.constituting 10.60% of Agora's share capital and giving the right to 22.528.252 number of votes, constituting 33.10%
of the total voting rights at Agora's General Meeting of Shareholders. 5,401,852 shares of Agora S.A. are divided in the following way: 4,281,600 preferred shares of Agora S.A. constituting 8.41 % of Agora's share capital and giving the right to 21,408,000 number of votes, constituting 31.45 % of the total voting rights at Agora's General Meeting of Shareholders and 1,120,252 ordinary shares of Agora S.A. constituting 2.20% of Agora's share capital and giving the right to 1,120,252 number of votes, constituting 1.65% of the total voting rights at Agora's General Meeting of Shareholders. | |

d1t4wp2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AGORA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Piotr Niemczycki Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t4wp2

Podziel się opinią

Share
d1t4wp2
d1t4wp2