Trwa ładowanie...
d4khidk

AGORA - Odpisy aktualizacyjne w Grupie Agory (1/2015)

AGORA - Odpisy aktualizacyjne w Grupie Agory (1/2015)

Share
d4khidk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Odpisy aktualizacyjne w Grupie Agory | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. ("Spółka" lub "Agora") z siedzibą w Warszawie informuje, iż zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Grupa Agora ("Grupa") przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów. W efekcie weryfikacji długoterminowych prognoz finansowych poszczególnych segmentów biznesowych Grupy, dokonano odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych, których łączny wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy za czwarty kwartał 2014 r. wyniesie około 15 mln zł. Powyższe koszty odpisów aktualizacyjnych mają charakter zdarzeń jednorazowych i obciążą skonsolidowane wyniki Grupy oraz wyniki jednostkowe Agory S.A., za czwarty kwartał 2014 r. Będą miały również wpływ na wysokość odroczonego podatku dochodowego. Na powyższą kwotę składają się odpisy aktualizujące dotyczące dwóch miesięczników wydawanych przez Agorę S.A. Podkreślić należy, że zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Grupa przeprowadza testy na utratę wartości aktywów
poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne ("cash generating unit") ? w tym wypadku tytułów czasopism wydawanych w ramach pionu Czasopisma i Prasa Bezpłatna (należących do segmentu Prasa) nabytych przez Agorę S.A., do których przypisana została określona wartość księgowa na dzień nabycia. Zgodnie z powyższymi wymogami nie jest możliwe kompensowanie ewentualnej nadwyżki wartości odzyskiwalnej zidentyfikowanej na jednym ośrodku generującym przepływy pieniężne w ramach tego samego segmentu biznesowego z ewentualnym niedoborem na innym. W konsekwencji, odpisy na poszczególnych ośrodkach generujących przepływy pieniężne są dokonywane nawet jeśli nie ma konieczności dokonywania takich odpisów z punktu widzenia łącznej wartości aktywów całego segmentu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Impairment losses in the Agora Group The Management Board of Agora S.A. („the Company” or „Agora”) with its registered seat in Warsaw, hereby informs that the Agora Group („the Group”) conducted asset impairment tests in accordance with the International Financial Reporting Standards. As a result of the verification process of the financial projections of the business segments of the Agora Group, the Group recognized an impairment loss in the total amount of ca. PLN 15 million which will affect the consolidated results of the Group for 4Q2014. The above one-off cost of impairment loss shall affect the consolidated results of the Group and non-consolidated results of the Company for 4Q2014 (it will also impact the deferred tax). The above one-off cost includes impairment loss of two monthlies published by Agora. It should be emphasized that, in accordance with the International Financial Reporting Standards, the Group conducts impairment tests for individual cash generating units – in this case: magazines
published within the Magazines and Free Press Division (in the Press Segment), acquired by Agora to which a specific book value had been attributed at the acquisition date. According to the above requirements, it is not possible to compensate the surplus of the recoverable amount on one cash generating unit with the shortage on other cash generating unit within one business segment. As a result, impairment loss on individual cash generating units is recognized even if the total value of the Group's business segment is not impaired. | | |
| | | | |

d4khidk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Bartosz Hojka Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4khidk

Podziel się opinią

Share
d4khidk
d4khidk