Trwa ładowanie...
d3sbop6
d3sbop6
espi

AGORA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (5/2011)

AGORA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (5/2011)
Share
d3sbop6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Agory SA ("Spółka") informuje, iż, zgodnie z § 19 ust.1 lit.c statutu Spółki, 11 kwietnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1, oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 3546, została wybrana na biegłego rewidenta Spółki, który zbada sprawozdania finansowe za rok 2011, 2012 i 2013.Zarząd jednocześnie informuje, że dotychczasowym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych była spółka KPMG Audyt sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Auditor selectionThe Management Board of Agora SA (the?Company") hereby informs that, pursuant to § 19 sec. 1 item c of the Company?s Statute, the Supervisory Board selected the certified auditor of the Company?s financial statements. On the basis of both, the Supervisory Board resolution no. 1 and the Company?s Statute, KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa with its registered seat in Warsaw at Chłodna Street 51, registered under the number 3546 as an entity entitled to audit financial statements, was elected the certified auditor of the Company that is to audit financial statements of the Company for years 2011, 2012 and 2013.The Management Board of Agora SA informs that the previous, certified auditor of the Company?s financial statements was KPMG Audyt sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Piotr Niemczycki Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sbop6

Podziel się opinią

Share
d3sbop6
d3sbop6