Trwa ładowanie...
d3zeua3
espi

AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (1/2011)

AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (1/2011)

Share
d3zeua3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 rokuo obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w ramach struktury organizacyjnej emitenta (niebędącej członkiem zarządu Spółki) oraz posiadającej dostęp do informacji poufnych dotyczących emitenta.Transakcja sprzedaży 2100 akcji Agory S.A. po 24,30 zł za akcję, poprzez zlecenie z limitem ceny, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 24 stycznia 2011 roku.Transakcja sprzedaży 1000 akcji Agory S.A. po 25,03 zł za akcję, poprzez zlecenie z limitem ceny, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 25 stycznia 2011 roku.Transakcja sprzedaży 100 akcji Agory S.A. po 25,51 zł za akcję, poprzez zlecenie z limitem ceny, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 27 stycznia 2011 roku.Transakcja
sprzedaży 1310 akcji Agory S.A. po 25,50 zł za akcję, poprzez zlecenie z limitem ceny, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 27 stycznia 2011 roku.Transakcja sprzedaży 1000 akcji Agory S.A. po 25,45 zł za akcję, poprzez zlecenie z limitem ceny, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 27 stycznia 2011 roku.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi nakłada na Agorę jako emitenta papierów wartościowych dodatkowy obowiązek informacyjny. Do dnia wejścia w życie ustawy Agora przekazywała do publicznej wiadomości informacje dotyczące transakcji na akcjach Agory dokonywanych przez członków zarządu. Obecnie Agora jest dodatkowo zobowiązana do przekazywania informacji dotyczących takich transakcji przez: "osoby: 1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, 2) inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają
stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój iperspektywy prowadzenia działalności gospodarczej." (art. 160. ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Disposal of shares by a person holding managerial position in AgoraAgora SA with its registered seat in Warsaw ("the Company"), hereby announces that on January 28, 2011 Agora received a notification in conformity with art. 160 of the Act on public trading of financial instruments ("the Act").According to the above mentioned notification, a person holding a managerial position in Agora's organizational structure (not a member of the Management Board) and having access to inside information related to issuer, informed about the follwing disposals:2100 ordinary bearer shares of Agora SA at an average price of PLN 24.30, on the basis of price limit order, executed during Warsaw Stock Exchange trading session on January 24, 2011,1000 ordinary bearer shares of Agora SA at an average price of PLN 25.03, on the basis of price limit order, executed during Warsaw Stock Exchange trading session on January 25, 2011,100 ordinary bearer shares of Agora SA at an average price of PLN 25.51, on the basis of price limit
order, executed during Warsaw Stock Exchange trading session on January 27, 2011,1310ordinary bearer shares of Agora SA at an average price of PLN 25.50, on the basis of price limit order, executed during Warsaw Stock Exchange trading session on January 27, 2011,1000 ordinary bearer shares of Agora SA at an average price of PLN 25.45, on the basis of price limit order, executed during Warsaw Stock Exchange trading session on January 27, 2011,Act on Trading in Financial Instruments ("Act") dated July 29th, 2005 imposes on Agora, as an issuer of securities, additional disclosure obligation. To date, Agora was disclosing information about transactions on Agora's shares executed by the Management Board Members. Currently, Agora shall publicly announce information about such transactions performed, according to art 160.1 of the Act, by: "persons: 1) who are members of the issuer's management and supervisory bodies or who are issuer's proxies, 2) other persons who hold management post in the organizational
structure of the issuer, have permanent access to inside information related, whether directly or indirectly, to the issuer, and are authorized to make decisions concerning the issuer's development and economic prospects." | |

d3zeua3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AGORA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Piotr Niemczycki Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zeua3

Podziel się opinią

Share
d3zeua3
d3zeua3