Trwa ładowanie...
d3lrwvx

AHP - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 ROK (4/2014) /EBI

AHP - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 ROK (4/2014) /EBI

Share
d3lrwvx
CATALYST
Raport EBI nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 ROK
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu informuje, że raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2013, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona w raporcie bieżącym nr 1/2014 z 30 stycznia 2014 roku na dzień 30 maja 2014 roku, zostanie opublikowany w dniu 26 czerwca 2014 roku. Jednocześnie informuje się, iż w przywołanym ww. raporcie bieżącym pojawiła się oczywista omyłka pisarska dotycząca daty przekazania raportu półrocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwszą połowę 2014 r., bowiem jako rok przekazania wskazano rok 2013. Prawidłowa data przekazania przedmiotowego raportu jest następująca: 29 sierpnia 2014 r. Podstawa prawna: § 19 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot SA \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych\".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3lrwvx

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Buszman Prezes Zarządu
Adam Aleksandrowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3lrwvx

Podziel się opinią

Share
d3lrwvx
d3lrwvx