Trwa ładowanie...
dsnx13o
dsnx13o
espi

AITON CALDWELL - Informacja o zawarciu istotnej umowy (29/2014) - EBI

AITON CALDWELL - Informacja o zawarciu istotnej umowy (29/2014)
Share
dsnx13o
NEW CONNECT
Raport EBI nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o zawarciu istotnej umowy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna informuje, że w dniu wczorajszym (09.12.2014r.) zawarł umowę sprzedaży udziałów spółki 3MLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, na mocy której dokonał zbycia wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w w/w spółce na rzecz osoby trzeciej za łączną cenę 75.000,00 złotych. Aiton Caldwell Spółka Akcyjna posiadał 80% udziałów w kapitale zakładowym 3MLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym, tj. niewykonania przez osobę uprawnioną prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §2 ust. 1 pkt 2b ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jan Wyrwiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsnx13o

Podziel się opinią

Share
dsnx13o
dsnx13o