Trwa ładowanie...
d3zorcq
d3zorcq
espi

AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów (8/2014)

AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów (8/2014)
Share
d3zorcq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
AITON CALDWELL S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24/02/2014r. otrzymała zawiadomienie od Pana Tadeusza Kruszewskiego o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przekroczenie progu wynika z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 5-2014. Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Tadeusz Kruszewski posiadał 742.703 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowiło 7,33% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 742.703 głosów, co stanowiło 7,33% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. przy całkowitej liczbie akcji Spółki na poziomie 10.122.730 sztuk. Po ww. transakcji Pan Tadeusz Kruszewski posiada 742.703 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowi 12,31% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 742.703 głosów, co stanowi 12,31% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. przy całkowitej liczbie akcji Spółki na poziomie 6.031.820 sztuk.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AITON CALDWELL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-172 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trzy Lipy 3
(ulica) (numer)
58 50 50 000 58 50 50 001
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
583-304-27-23 220676951
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Jan Wyrwiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zorcq

Podziel się opinią

Share
d3zorcq
d3zorcq