Trwa ładowanie...
d20he6x
espi

AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (42/2014) - EBI

AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (42/2014)
Share
d20he6x
NEW CONNECT
Raport EBI nr 42 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 08.07.2014 roku Spółka zawarła, datowany na dzień 04.07.2014 roku, Aneks do Umowy faktoringowej - faktoring należności pełny z przedsiębiorstwem z branży transportowej. Przedmiotem aneksu jest podwyższenie limitu Faktoranta z dotychczas obowiązującego limitu w kwocie 160.000,00 PLN do kwoty 200.000,00 PLN. Aneks jest zawarty na czas określony do dnia 31.12.2014 roku z możliwością przedłużenia. Warunki umowy nie odbiegają od stosowanych na rynku usług faktoringowych dla MSP. Podstawa Prawna:?§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Barański Prezes Zarządu
Monika Tymińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20he6x

Podziel się opinią

Share
d20he6x
d20he6x