Trwa ładowanie...
d4az0bz
espi

AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (59/2014) - EBI

AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (59/2014)
Share
d4az0bz
NEW CONNECT
Raport EBI nr 59 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10.10.2014 roku Spółka zawarła, datowany na dzień 07.10.2014 roku, Aneks do Umowy faktoringowej - faktoring należności niepełny z przedsiębiorstwem z branży metalurgicznej. Przedmiotem aneksu jest podwyższenie limitu Faktoranta z dotychczas obowiązującego limitu w kwocie 165.000,00 PLN do kwoty 265.000,00 PLN. Aneks jest zawarty na czas określony do dnia 30.06.2015 roku z możliwością przedłużenia. Warunki umowy nie odbiegają od stosowanych na rynku usług faktoringowych dla MSP. Podstawa Prawna:?§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Barański Prezes Zarządu
Monika Tymińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4az0bz

Podziel się opinią

Share
d4az0bz
d4az0bz