Trwa ładowanie...
d2g5wbz
banki

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2% r/r, wskaźnik NPL to 4,5% w I kw.

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Kredyty netto Grupy Banku Millennium osiągnęły wysokość 46,99 mld zł na koniec marca 2017 roku, co oznacza wzrost o 2% r/r, podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,5% i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym ani rok do roku. Łącznie środki klientów w Grupie wzrosły o 9,1% r/r do 64,13 mld zł.

Share
d2g5wbz

"Wartość kredytów udzielonych osobom fizycznym wyniosła 32 524 mln zł (netto) i obniżyła się o 0,4% w ujęciu rocznym. Kredyty hipoteczne spadły o 2,2% rocznie do salda netto 26 688 mln zł, z czego kredyty hipoteczne w PLN wzrosły o 4,7%, a w walutach obcych spadły o 5,4% (w ujęciu brutto). W konsekwencji, udział kredytów hipotecznych w walucie w całym portfelu znowu obniżył się do poziomu 35,5% (w ujęciu brutto) na koniec marca 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych znacznie przyśpieszyła w I kw., osiągając wielkość 427 mln zł (+86% w porównaniu z I kw. 2016 r. i ponad dwa razy więcej w porównaniu z IV kw. 2016 r.).

"Niehipoteczne kredyty detaliczne kontynuowały trend wzrostowy, zwiększając się o 8,9% r/r do poziomu 5 836 mln zł na koniec marca 2017 roku. Głównym produktem wśród kredytów niehipotecznych są pożyczki gotówkowe i ich saldo ogółem osiągnęło wielkość 4 563 mln zł z rocznym wzrostem w wysokości 10,4% (w ujęciu brutto). Sprzedaż pożyczek gotówkowych w I kw. 2017 r. osiągnęła 558 mln zł, o 10% niżej niż w I kw. 2016 r, jednakże już o 15% wyżej niż w poprzednim kwartale" - czytamy dalej.

d2g5wbz

Z kolei kredyty dla przedsiębiorstw (w tym leasing) wyniosły 14 469 mln zł na dzień 31 marca 2017 r., rosnąc o 7,7% rocznie.

"Wzrost o 5% w ostatnim kwartale może być pierwszą oznaką oczekiwanego przyspieszenia w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw w całym roku 2017 r. Ekspozycja leasingowa wzrosła o 9,5% r/r, osiągając 5,182 mln. Również nowa sprzedaż leasingu w I kw.2017 r. osiągnęła godną uwagi kwotę 690 mln zł, natomiast kwartalne obroty faktoringu były najlepsze od 2015 r i osiągnęły 3 757 mln zł" - wskazał także bank.

Bank Millennium podkreślił też, że jego Grupa utrzymuje jedną z najwyższych jakości aktywów wśród polskich banków. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na stabilnym poziomie 4,5%, a kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni portfelu ogółem na poziomie 2,7% w marcu 2017 r. Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości rezerwami ogółem zwiększył się nieco w ciągu roku z 64% do 65%, a wskaźnik pokrycia kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni wynosił 107% na koniec marca 2017 r.

Wskaźnik zagrożonych kredytów hipotecznych osiągnął poziom 2,55%, natomiast kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni wynosił 1,18% na koniec marca 2017 r.

d2g5wbz

Łącznie środki klientów w Grupie Banku Millennium osiągnęły poziom 64 126 mln zł, wykazując wzrost o 9,1% r/r. Depozyty klientów wzrosły o 8,4% w ujęciu rocznym, a niedepozytowe produkty inwestycyjne wzrosły o 15% w ujęciu rocznym (z czego 7,4% w I kw. 2017 r.).

"Jak wskazano w strategii, głównym motorem wzrostu depozytów pozostają środki gospodarstw domowych. Nastąpił ich dynamiczny wzrost o 13,2% rocznie do poziomu ponad 41 mld zł. Struktura wewnętrzna depozytów detalicznych zmienia się w kierunku wyższego udziału rachunków oszczędnościowych i bieżących. Istotnemu wzrostowi depozytów detalicznych sprzyjał ciągły wzrost liczby nowych klientów: całkowita liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 136 tys. w ciągu ostatnich 12 miesięcy do ponad 1,5 mln" - napisano w raporcie.

Dynamiczny wzrost depozytów detalicznych umożliwił zmniejszenie depozytów przedsiębiorstw i sektora publicznego. Obniżyły się one o 2,6% r/r do 15,4 mld zł na koniec marca 2017 r. Przesunięcie to było pozytywne z punktu widzenia marży depozytowej, podkreślono także.

Wskaźnik kredyty/depozyty znalazł się na niskim poziomie 83%, wskazano też w materiale.

d2g5wbz

Aktywa razem Grupy wyniosły 68 306 mln zł na dzień 31 marca 2017 r., co oznacza wzrost o 4,6% r/r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

d2g5wbz

Podziel się opinią

Share
d2g5wbz
d2g5wbz