Trwa ładowanie...
d3unxfk
d3unxfk

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o przeznaczeniu 18,99 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
Share
d3unxfk

"Zwyczajne walne zgromadzenie Elektrobudowa SA [...] postanawia wypracowany zysk netto spółki za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 47 161 504,40 zł podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 18 990 432,00 zł tj. po 4,00 zł na jedną akcję,
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 28 171 072,40 zł" - czytamy w uchwale.
Dzień nabycia prawa do dywidendy ustalono na 20 lipca a dzień wypłaty dywidendy na 3 sierpnia br.

Elektrobudowa odnotowała 50,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 27,32 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 47,16 mln zł wobec 29,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2014 r. jej przychody wyniosły 1,11 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)

d3unxfk

Podziel się opinią

Share
d3unxfk
d3unxfk