Trwa ładowanie...
dlvsti6

Akcjonariusze PKN Orlen ustalili dywidendę i wybrali radę nadzorczą (aktl.2)

#
Dochodzą szczegóły
#

Share
dlvsti6

03.06. Płock (PAP) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali w piątek o wypłacie z zysku spółki za 2015 r. dywidendy na poziomie 2 zł na jedną akcję oraz powołali 8 członków rady nadzorczej płockiego koncernu nowej kadencji. Jej przewodniczącą została ponownie Angelina Sarota, zgłoszona przez Skarb Państwa.

Na wniosek Skarbu Państwa ustalono, że rada nadzorcza PKN Orlen w nowej kadencji będzie liczyła 9 osób; oznacza to, iż Skarb Państwa, korzystając z odrębnej procedury, może obecnie mianować tam jeszcze jedną osobę. Według statutu PKN Orlen, rada nadzorcza może liczyć od 6 do 9 osób, przy czym jednego członka rady może wyznaczyć Skarb Państwa, który nie musi w tej sprawie uzyskać akceptacji pozostałych akcjonariuszy.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) PKN Orlen, jego akcjonariusze udzielili absolutorium za 2015 r. zarządowi spółki, w tym b. prezesowi Jackowi Krawcowi, który pełnił to stanowisko od 2008 r. do połowy grudnia 2015 r. oraz powołanemu wówczas obecnemu prezesowi płockiego koncernu Wojciechowi Jasińskiemu.

dlvsti6

O przyjęciu przez ZWZ PKN Orlen uchwał o podziale zysku netto spółki za 2015 r. i wypłacie dywidendy w wysokości 2 zł na jedną akcję oraz o udzieleniu absolutorium zarządowi i powołaniu rady nadzorczej nowej kadencji, zdecydowały przede wszystkim głosy Skarbu Państwa, największego akcjonariusza płockiego koncernu, który posiada tam 27,52 proc. akcji.

Zgodnie z decyzją ZWZ PKN Orlen, z dotychczasowego składu rady nadzorczej, oprócz przewodniczącej Angeliny Saroty, pozostali w niej zgłoszeni przez Skarb Państwa: Mateusz Bochacik, Agnieszka Krzętowska, Radosław Kwaśnicki i Remigiusz Nowakowski, a także Adrian Dworzyński - zgłoszony przez Nationale Nederlanden OFE oraz Artur Gabor - zgłoszony przez Aviva OFE.

Nowym członkiem rady płockiego został, zgłoszony przez Skarb Państwa, Wiesław Protasewicz, b. wojewoda siedlecki w latach 1993-94, związany wcześniej z Mostostalem Siedlce oraz PKP. Do rady nie wszedł Arkadiusz Siwko, który zasiadał tam od stycznia.

Wcześniej w podjętej uchwale akcjonariusze PKN Orlen, zgodnie z rekomendacją zarządu, zdecydowali, że z 1 mld 47 mln 519 tys. 491,84 zł zysku netto spółki za 2015 r. na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczona kwota 855 mln 418 tys. 122 zł, a pozostała część, czyli 192 mln 101 tys. 369,84 zł, znajdzie się w kapitale zapasowym spółki. Dniem dywidendy będzie 15 lipca 2016 r., a dniem jej wypłaty 5 sierpnia 2016 r.

dlvsti6

Rekomendację dla takiego podziału zysku netto za 2015 r. i w efekcie wypłaty dywidendy w wysokości 2 zł, zarząd PKN Orlen argumentował założeniami strategii spółki na lata 2014-17, która przewiduje, że "poziom dywidendy na akcję będzie systematycznie rósł, gwarantując stabilny zwrot inwestorom" - dywidenda z zysku spółki za 2014 r. wyniosła 1,65 zł na jedną akcję i została wypłacona 8 lipca 2015 r. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat poprzednich.

PKN Orlen nadal pracuje nad przeglądem swej strategii. Jednym z priorytetów jej aktualizacji jest innowacyjność - powiedział dziennikarzom w piątek przed rozpoczęciem ZWZ akcjonariuszy prezes spółki Wojciech Jasiński. Jak dodał, zaktualizowana strategia płockiego koncernu będzie m.in. odpowiadała na plan rozwojowy przygotowany przez wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, który w lutym przyjął rząd.

"Jest praca nad strategią. Chcemy dać odpowiedź na plan Morawieckiego. Chcemy, żeby innowacyjność zyskała jeszcze większe znaczenie, żeby nie przegapić żadnej okazji, by pomysły się przebijały i były realizowane" - oświadczył Jasiński. Wcześniej, w kwietniu, biuro prasowe PKN Orlen informowało PAP, że założenia strategiczne spółki na kolejne lata powinny być gotowe w drugiej połowie roku.

Pytany o dywersyfikację dostaw ropy naftowej do PKN Orlen, Jasiński przypomniał o zawartym ostatnio kontrakcie z Saudi Aramco. Nie wykluczył przy tym rozpoczęcia współpracy w zakresie technologii. "Jesteśmy największą spółką paliwową w Europie. Musimy mieć kontakty wszędzie na rynku. Saudi Aramco to największy dostawca ropy na świecie. Ale także chcielibyśmy spróbować współpracować w zakresie technologii w możliwie szerokim zakresie" - przyznał prezes płockiego koncernu.

dlvsti6

Na pytanie o dostawy ropy naftowej z innych kierunków, jak np. Iran, Jasiński odparł: "Rozmowy są, ale wolę mówić o konkretach. Co będzie, zobaczymy. Zależy nam by mieć możliwe szeroki front dostawców, a przynajmniej szeroki przegląd sytuacji".

Z początkiem maja PKN Orlen podpisał z Saudi Aramco umowę na dostawy ok. 200 tys. ton ropy naftowej miesięcznie. Kontrakt będzie obowiązywał do 31 grudnia. W tym czasie saudyjski surowiec będzie trafiał do rafinerii grupy płockiego koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie.

Z końcem grudnia 2015 r. PKN Orlen podpisał aneks do długoterminowej umowy na dostawy ropy naftowej z rosyjskim koncernem Rosneft Oil Company. Porozumienie zapewnia dostawę od 18 mln ton do 25,2 mln ton surowca, a szacunkowa maksymalna wartość kontraktu to ok. 26 mld zł. Dostawy będą realizowane rurociągiem od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2019 r. do rafinerii w Płocku. Spółka posiada także opcję odbioru części dostaw w gdańskim Naftoporcie lub w terminalu morskim w Butyndze na Litwie.

Oprócz aneksu do umowy z Rosneft Oil Company, PKN Orlen ma kontrakt z Tatneft Europe z siedzibą w Szwajcarii, handlowym przedstawicielem rosyjskiej spółki Tatneft, zawarty także w grudniu 2015 r. Zgodnie z tym kontraktem dostawy ropy naftowej bezpośrednio do Płocka realizowane są od 1 stycznia 2016 r. i będą trwać do 31 grudnia 2018 r. Umowa przewiduje dostawę od 3,6 mln ton do 7,2 mln ton surowca, a szacunkowa maksymalna wartość kontraktu to ok. 7,4 mld zł.

PKN Orlen wielokrotnie podkreślał, że przyjęta tam "struktura dostaw umożliwi reagowanie na zmiany na rynku ropy i pozostawia przestrzeń do pozyskiwania surowca z alternatywnych kierunków".

W piątkowych obradach ZWZ PKN Orlen, które odbyły się w Domu Technika w Płocku, uczestniczyło 502 akcjonariuszy reprezentujących ponad 302 mln akcji, czyli ponad 70 proc. kapitału zakładowego spółki.

dlvsti6

Podziel się opinią

Share
dlvsti6
dlvsti6